Політика конфіденційності та захисту персональних даних


Розділ І. Загальні положення

1. Web-сайт modnalyalka.com (далі – Сайт) належить за правом власності ТОВ Міжнародний фестиваль «Чарівний бісер» (далі – Компанія). Всі об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать за правом власності Компанії.

2. Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) чинна виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web-сайти третіх осіб.

3. Ця Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – користувачів Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується користувачем Сайту.

4. Мета впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних – недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є користувач.

5. Компанія докладає всіх можливих зусиль для забезпечення виконання заходів, передбачених цим розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та користувачем, останній, використовуючи цей Сайт та послуги, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, власником яких він є.

   1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно-правовими відносинами між Компанією та користувачем, останній, використовуючи цей Сайт та послуги, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода користувача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їхню передачу третім особам, оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) користувач надає дозвіл Компанії, входить:

   а. прізвище ім’я по-батькові;

   б. місце реєстрації;

   в. стать;

   г. місце проживання;

   д. інформація про сімейний стан;

   е. дата та місце народження користувача;

   є. дані засобів зв’язку – номер телефону, електронна адреса, сторінки в соціальних мережах (Instagram, Facebook тощо);

   ж. інформація про географічне розташування;

   з. інформація про банківські та інші фінансові операції;

   і. інша інформація, яка самостійно вноситься споживачем.

ІІІ. Терміни та місце зберігання Персональних даних

Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач надає доступ Компанії, зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням користувача.

IV. Права користувача

1. Користувач відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробки, зберігання та використання Компанією, має право:

   1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

   1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

   1.3. на доступ до своїх персональних даних;

   1.4. отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

   1.5. пред’являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

   1.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

   1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

   1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

   1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

   1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

   1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності стосовно персональних даних користувача у випадку, якщо користувач самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані користувача у випадку, якщо інформація, отримана зі складу персональних даних, є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані користувача з відповідного письмового дозволу користувача.

VI. Знищення та видалення персональних даних

Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких користувач надає доступ Компанії, підлягають видаленню або знищенню у разі:

  • припинення правовідносин між користувачем та Компанією;
  • видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної ради з прав людини;
  • набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.

VII. Зміни в політиці конфіденційності

Компанія має право на свій розсуд оновлювати цю політику конфіденційності будь-коли. У цьому випадку Компанія опублікує повідомлення на головній сторінці Сайту й повідомить користувачів про це електронною поштою. Компанія рекомендує користувачам регулярно перевіряти цю сторінку для того, щоб бути в курсі будь-яких змін у тому, як Компанія захищає особисту інформацію, яку збирає. Використовуючи Сайт, ви погоджуєтеся із прийняттям на себе відповідальності за періодичне ознайомлення з Політикою конфіденційності й змінами в ній.

VIII. Згода користувача із цими умовами

Використовуючи цей Сайт, користувач висловлює згоду і цією політикою. Якщо користувач не згоден з цією політикою, прохання не використовувати наш Сайт. Подальше використання Сайту після внесення змін у чинну політику розглядатиметься як згода користувача із цими змінами.

IX. Відмова від відповідальності

Пам’ятайте, що політика конфіденційності при відвідуванні сторонніх Сайтів третіх осіб, не підпадає під дії цього документа. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів.

X. Контакти

Якщо у користувача є запитання з політики конфіденційності, використання Сайту або інших питань, пов’язаних із Сайтом, прохання писати нам на адресу info@modnalyalka.com.